Een experiment uitgevoerd in 2014 om bewoners van IJburg meer te betrekken bij de doorontwikkeling van de wijk. Voor het eerst verbonden we wensen van bewoners op een actieve manier met elkaar. Achteraf bleek het een belangrijke pilot waar we nog steeds trots op zijn. Het was een project met een duidelijke fasering dat een jaar duurde. In totaal dienden IJburgers 250 wensen in voor hun omgeving, die daarna geclusterd zijn in thema’s. Voor thema’s met veel belangstelling zijn bijeenkomsten georganiseerd.
We probeerden diverse mogelijkheden van het platform uit. Zo maakten we online via filmpjes kennis met mensen die met jongeren werken: https://kompasopijburg.nl/videos. In een mailing vroegen we mensen of ze trekker, helper of supporter van een bepaald thema wilden worden. Die rollen koppelden we op de website aan de thema's, waardoor de gewenste vorm van participeren voor iedereen transparant werd. Ruim 300 mensen deden actief mee in een goede sfeer. De website is nog live, maar wordt niet meer onderhouden: https://kompasopijburg.nl
Dit project mondde uit in de pilot Gebiedsplannen, waarin we de samenwerking met de gemeente verder onderzochten.