Het geslaagde experiment met Kompas op IJburg ontwikkelden we door tot een samenwerkingsmodule om gebiedsplannen te schrijven. Vanaf 2016 is de gemeente Amsterdam met deze module gebiedsplannen op gaan stellen in samenwerking met de inwoners en ondernemers van Amsterdam-Oost. Het gebiedsplan bestond uit meerdere projecten van diverse initiatiefnemers. Elk project kon uitgebreid beschreven worden. Over elk project konden alle deelnemers hun mening geven op basis van argumenten, van “Ja” of “Ja, mits…” tot “Nee, want…”. Op deze wijze werden inhoudelijke argumenten (voor en tegen) gedeeld. Zo werd het ook makkelijker gelijkgestemden voor andere initiatieven te vinden.
 Voor de besluitvorming genereerden we eenvoudig een pdf van het gebiedsplan met alle bijbehorende gegevens.
Deze benadering werkte uitstekend en overtroffen de verwachtingen: steeds meer plannen kwamen van wijkgebruikers in plaats van ambtenaren, van 0% in 2016 tot meer dan 50% in 2019.
Zie: https://onsgebied.nl/networks/amsterdamoost/statistics.vm

Naschrift: vanaf 2020 is onder druk van het gecentraliseerde bestuur de werkwijze aangepast, waardoor de gebiedsplannen nu weer alleen door ambtenaren worden opgesteld.