Als binnen een gebied gezamenlijk doelen zijn bepaald, hoe vul je die dan concreet in? Via een proef in Geuzenveld en Slotermeer (Amsterdam Nieuw-West) onderzoeken we dit. Bewoners kunnen zelf initiatieven voor de wijk indienen. Anderen kunnen daarop aangeven of ze dit voorstel belangrijk vinden en met welke argumenten. Ze kunnen ook tips geven om het voorstel nog te verbeteren. Als een initiatief genoeg steun krijgt, is er budget om het uit te voeren. Zie https://wijzijnnieuwwest.nl/geuzenveld en https://wijzijnnieuwwest.nl/slotermeer.