In 2012 presenteerde de Oxford-econoom Kate Raworth haar eerste gedachtes over de donuteconomie. Inmiddels wordt het model breed omarmd. Amsterdam is de eerste donutstad ter wereld en de Amsterdamse Donut Coalitie is lid van Gebiedonline. Samen onderzoeken we hoe we het model kunnen gebruiken om participatie te bevorderen en samenwerking kunnen versterken. De donut heeft een grote visuele kracht. Daarmee is het een handige kapstok voor het starten van een dialoog met bewoners van een gebied (en andere betrokkenen) over prioriteiten, alternatieven en keuzen. Ons onderzoek spitst zich toe op de vraag hoe we de donut kunnen vertalen naar de buurt. We kijken naar diverse schaalgroottes, van buurtniveau tot wijk- en stadsniveau. Op elk niveau spelen specifieke thema’s uit de donut waarover je met de community in gesprek kunt gaan. Waar zit de energie, waar zit de interesse, waar de angst? Door het zoeken naar gelijkgestemden, kan de zwerm worden versterkt, zodat er ook aansluiting kan worden gemaakt met de mondiale donut.