In 2015 stelden de Verenigde Naties de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) vast voor de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda 2030. Deze doelen fungeren steeds meer als gemeenschappelijke terminologie om de maatschappelijke impact van projecten en initiatieven inzichtelijk te maken. In Nederland werkt de MAEX (https://maex.nl/) dit model verder uit. Bij MAEX zijn ongeveer 2000 projecten geregistreerd, bij Gebiedonline ongeveer 5000. Samen met MAEX onderzoeken we hoe wij informatie over onze projecten kunnen uitwisselen en verrijken, en hoe we die het beste langs de meetlat van de Sustainable Development Goals kunnen leggen.
Daarnaast onderzoekt Gebiedonline hoe leden van een community (bijv. bewoners van een gebied) de doelen kunnen inzetten om te inventariseren waar ze prioriteiten leggen, op welk terrein ze bijdragen kunnen leveren en hoe ze relevante ontwikkelingen kunnen versnellen.