Om de energietransitie te versnellen en meer bewoners te helpen om zelf stappen te zetten, heeft 02025 per postcode een adviseur aangesteld. In dit project onderzoeken we of bewoners beter geholpen worden als per postcodegebied een adviseur beschikbaar is. In deze pilot worden ze energiecommissarissen genoemd, maar deze module is ook bruikbaar voor buurtcoaches, jongerenwerkers, etc. Zie: https://02025.nl/energiecommissarissen?view=map