We onderzoeken momenteel hoe we het online samenwerken in projecten soepeler kunnen laten verlopen. Daarvoor willen we eenvoudige tools aanbieden die het proces stroomlijnen en de communicatie verbeteren. We denken daarbij aan chats, takenlijsten en forumdiscussies, als veilige alternatieven voor Facebook, Whatsapp, Slack en Trello. Op dit moment ontwikkelen we een chatfunctie voor de mobiele telefoon, waarmee projectdeelnemers elkaar snel kunnen bereiken. Ook bouwen we een documentenarchief met toegangscontrole. Takenlijsten waarmee je het werk sneller en efficiƫnter verdeelt, voegen we toe. Verder testen we nu een projectvoortgangsmonitor met enkele leden. In 2021 ontwikkelen we de optie om per project een aparte website te realiseren.