Doordat vanaf 2016 de gebiedsplannen online werden opgesteld, werd het ook mogelijk om de voortgang te monitoren en de resultaten breed te delen. Elk half jaar werden (middels geautomatiseerde mailings) alle projectleiders gevraagd om de status en voortgang aan te geven. Liefst voorzien van een korte toelichting met foto's en/of video's. Deze projectupdates werden weer met alle bewoners gedeeld via de lokale community-websites en de wekelijkse nieuwsbrieven. Op deze wijze kon de gemeente bewoners structureel informeren over wat er op initiatief van het stadsdeel in de buurten gebeurde. Via een geautomatiseerde koppeling hebben we ook onderzocht hoe gegevensuitwisseling met de gemeentelijke systemen het beste kon plaatsvinden.