Toen in 2018 ongeveer 100 statushouders zich gingen vestigen op IJburg, stonden bewoners klaar om allerlei goederen te doneren, zoals banken, bedden, kasten, tafels en stoelen. Met een kleine uitbreiding in de software van Gebiedonline kon het platform gebruikt worden om alle goederenstromen te administreren. Alle aanbod werd geregistreerd. Nieuwe bewoners konden online goederen reserveren. Chauffeurs konden zich ook aanmelden, en kregen geautomatiseerd hun ritjes en tijdschema's uit het platform. Doel van het experiment was om te onderzoeken of het platform zich makkelijk liet inzetten voor zulke eenmalige acties.