Het gebiedsteam van Zaandam-Zuid zocht naar manier om verschillende aspecten van de buurt op een aantrekkelijke manier te presenteren. Ze wilden met bewoners, ondernemers, bestuurders en maatschappelijke instellingen in gesprek, maar merkten ook dat er verschillende gekeken werd naar elkaar en naar de buurt. Ter voorbereiding van de gesprekken zijn daarom diverse videoportretten gemaakt van verschillende thema's in de buurt. Deze hebben daadwerkelijk geholpen om een basis te leggen voor de gesprekken tussen de partijen. Zie https://zaandamzuid.info/hetgeluidvanzaandamzuid