Last but not least, de coöperatie Gebiedonline is zelf een experiment. Het coöperatie-model wordt alom genoemd als alternatief voor de dominante kapitalistische platformsamenleving. We zoeken samen uit hoe dit model het beste functioneert. Gebiedonline bestaat inmiddels uit ruim 50 leden die samen eigenaar zijn van de software en samen beslissingen nemen over de door-ontwikkeling, veiligheid, functionaliteit, koppelingen en budgetten. De leden zijn verspreid over Nederland, en variëren sterk: van relatief kleine bewonersorganisaties uit buurten en wijken tot gemeenten, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Uiteraard lopen ook de belangen uiteen. Gestreefd wordt om alle beslissingen op basis van consent te nemen (is tot op heden gelukt). De komende tijd blijven we zoeken naar de voorwaarden om het coöperatieve model ook op grotere schaal te blijven gebruiken (in meerdere taalgebieden).