Aanmelden als lid van Gebiedonline

Als je je wilt aanmelden als lid van de Coöperatie Gebiedonline, kan je dat doen door dit formulier in te vullen.

 

Algemeen
Contactpersoon
Factuurgegevens

Noteer hier zo volledig mogelijk aan wie de factuur gericht moet worden, bijv. naam van de organisatie, adres, extra aanduideingen, contactpersoon (t.a.v.). We nemen dit letterlijk over op de factuur.

Opmerking

Zodra je dit formullier hebt ingevuld, nemen we contact met je op. Jouw website kan dan in een paar dagen up-and-running zijn.