Mensen met elkaar verbinden kan eenvoudig online,
via een community platform van coöperatie Gebiedonline U.A.

Zoek je meer verbinding in je buurt en wil je weten wat er speelt? Of wil je voor een bepaald thema een kennisnetwerk ontwikkelen? Met Gebiedonline kan je je eigen online buurt- of themaplatform creëren. 

Wij zijn een coöperatie. Bij ons kan elk lid meepraten én meebeslissen. Wij beslissen alles samen: aanpassingen of nieuwe functies van het platform, de hoogte van de contributie, de organisatiestructuur, etc.

De coöperatie is zelf eigenaar van de software. Wij beheren ons eigen ontwikkelbudget. Ook bepalen we samen welke gegevens we opslaan en wat ermee gebeurt.

Twee toepassingen

Gebiedonline kan op twee manieren helpen:

 

Buurtverbinding

image

Een platform van Gebiedonline helpt om verbindingen in de buurt te versterken. Bewoners, ondernemers en andere spelers leren elkaar kennen en wisselen informatie en ideëen uit. 

Samen werken aan een doel

image

Werk je samen aan een missie of deel je samen een droom? Dan helpt Gebiedonline je om met elkaar de toekomst vorm te geven.

Ons doel is mensen met elkaar te verbinden

Er zijn inmiddels 64 digitale communities bij Gebiedonline. Hier hebben zich 41635 personen aangemeld.
5205 personen zijn bij meerdere van onze leden actief en koppelen zo de communities aan elkaar.
En we krijgen er telkens weer nieuwe leden bij. Zo verbindt Gebiedonline steeds meer mensen met elkaar.

Michael Oosterhout Tynke van Dijk Lysanne van Beek Britt van Egmond Geert Veenendaal Manou Klinkenberg Clara Verheul Marilyn Willemse Siem Hoekstra Mirjam Pruis Marian Heezen Edith Verhulst

Nieuwsgierig geworden?

Neem een kijkje op een van onze platformen.
Of bekijk ze allemaal.Thema-netwerken niet op de kaart


Club van Wageningen GezondMeNu Plekmakers StadmakersOnline The Turn Club Transform

Geinteresseerd in je eigen online buurt- of themaplatform?
Je kunt vandaag starten.


Dit is wat mensen van ons platform vinden

,,
We wilden de buurt gaan vergroenen, en via ons platform vonden we heel makkelijk medestanders, mensen met de juiste kennis, vrijwilligers, sponsors en contactpersonen bij de overheid.
,,
De maandelijkse ledenbijeenkomsten zijn waardevolle momenten om te leren van actieve bewoners uit andere dorpen en steden die ook gebruik maken van Gebiedonline.