Gebiedonline voert ook projecten uit

Gebiedonline is meer dan een kant-en-klare platformoplossing waarmee communities versterkt worden. Uiteraard kunnen veel functies direct gebruikt worden. Je hoeft ze als lid alleen maar aan te zetten.
Maar Gebiedonline is meer. Het is ook een laboratorium waar onderzoek wordt gedaan naar de online platformen van de toekomst.
De leden van Gebiedonline geloven dat de komende jaren samenwerken nog belangrijker wordt om de grote uitdagingen van onze tijd aan te kunnen. Denk aan klimaat, biodiversiteit, sociale ongelijkheid, inclusie, zorg, etc.
Alle betrokken partijen zoals burgers, maatschappelijke instellingen, ondernemers, onderwijs en overheid moeten het samen gaan doen.
Digitale communicatie-platforms zijn hierbij onmisbaar. Daarom voeren we constant projecten uit om te kijken hoe digitale platforms het samenwerken kunnen optimaliseren. Dit doen we met onze leden, maar ook met onderzoekspartners. Hieronder noemen we enkele projecten die we hebben uitgevoerd of nog uitvoeren.

GezondMeNu

Waarderen van lokale gezondheidsinitiatieven
GezondMeNu is een methode om activiteiten die bijdragen aan gezondheid en/of welzijn van bewoners te waarderen. Gebiedonline onderzoekt samen met o.a. de Hogeschool Utrecht en de GGD hoe de waarde van deze lokale initiatieven beter zichtbaar gemaakt kan worden. Hopelijk kunnen deze initiatieven daardoor meer bijdragen aan het oplossen en/of voorkomen van gezondheidsvraagstukken.

Sustainable Development Goals

Hoe kan impact worden gemeten en gecommuniceerd?
In 2015 stelden de Verenigde Naties de 17 Sustainable Development Goals (SDG's) vast voor de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda 2030. Deze doelen fungeren steeds meer als gemeenschappelijke terminologie om de maatschappelijke impact van projecten en initiatieven inzichtelijk te maken. In Nederland werkt Social Handprint (onderdeel van MAEX) dit model verder uit. Zie https://socialhandprint.com. Meer weergeven

Donut economics

Hoe kan de donut als communicatiemiddel worden gebruikt?
In 2012 presenteerde de Oxford-econoom Kate Raworth haar eerste gedachtes over de donuteconomie. Inmiddels wordt het model breed omarmd. Amsterdam is de eerste donutstad ter wereld en de Amsterdamse Donut Coalitie is lid van Gebiedonline. Samen onderzoeken we hoe we het model kunnen gebruiken om participatie te bevorderen en samenwerking kunnen versterken. De donut heeft een grote visuele kracht Meer weergeven

Zichtbaarheid vergroten van bewonersinitiatieven

Hoe maken bewoners samen wijkideëen waar?
Als binnen een gebied gezamenlijk doelen zijn bepaald, hoe vul je die dan concreet in? Via een proef in Geuzenveld en Slotermeer (Amsterdam Nieuw-West) onderzoeken we dit. Bewoners kunnen zelf initiatieven voor de wijk indienen. Anderen kunnen daarop aangeven of ze dit voorstel belangrijk vinden en met welke argumenten. Ze kunnen ook tips geven om het voorstel nog te verbeteren. Als een initiatief Meer weergeven

Sociale kaart

Hoe informeer je bewoners en professionals over de voorzieningen in de buurt?
Kennis en informatie over alle voorzieningen in de buurt is van essentieel belang om zo efficiënt en effectief mogelijk zorg en hulp te kunnen bieden aan iedereen die het nodig heeft. Een buurtplatform kan in die behoefte voorzien door een zogenaamde "sociale kaart" aan te bieden. De uitdaging hierbij is om de de doorzoekbaarheid te optimaliseren en de content up-to-date te houden. Bij voorkeur la Meer weergeven

Tijdelijke initiatieven op een tijdelijk strand

Hoe richten bewoners samen een strand in?
Hoe geef je samen ideeën vorm en maak je daarin een keuze? We testten het op Strandeiland in Amsterdam-Oost. Voor het tijdelijke strand dienden bewoners 56 voorstellen in. De gemeente Amsterdam gaf bij elk voorstel een kostenindicatie af in de vorm van een aantal eurotekens. Enkele voorstellen werden onhaalbaar geacht. Daarna kon iedereen op de overige voorstellen "stemmen" door hartjes uit te del Meer weergeven

Opstellen gebiedsplannen

Hoe kunnen gemeente en bewoners samen gebiedsplannen opstellen?
Het geslaagde experiment met Kompas op IJburg ontwikkelden we door tot een samenwerkingsmodule om gebiedsplannen te schrijven. Vanaf 2016 is de gemeente Amsterdam met deze module gebiedsplannen op gaan stellen in samenwerking met de inwoners en ondernemers van Amsterdam-Oost. Het gebiedsplan bestond uit meerdere projecten van diverse initiatiefnemers. Elk project kon uitgebreid beschreven worden. Meer weergeven

Teksten op de brug

Hoe creëren bewoners samen oplossingen?
Op IJburg deden we een experiment waarbij inwoners samen teksten bedachten voor een nieuwe brug. In totaal 92 teksten kwamen binnen op het digitale platform. Daarna kon iedereen met hartjes een voorkeur aangeven, wat 171 mensen deden. Omdat er maar voor 30 teksten ruimte was op de brug, maakte een selectiecommissie van IJburgers de definitieve keuze. De gekozen voorstellen en alle ingediende ideeë Meer weergeven

Buurtbegroten

Hoe beslissen bewoners hoe geld verdeeld moet worden?
In het project Oost-Begroot bepaalden in 2020 de inwoners van Amsterdam-Oost met elkaar aan welke onderwerpen extra aandacht besteed moest worden. Op IJburg/Zeeburgereiland werd een gemeentelijk budget van € 200.000,- over de gekozen thema’s online verdeeld. Hiervoor is een aantrekkelijke user-interface ontwikkeld waarmee elke bewoner 10 muntjes kon verdelen over 5 onderwerpen. Ook kon elke deelne Meer weergeven

Coaches op de kaart

Hoe vind je jouw lokale aanspreekpunt?
Om de energietransitie te versnellen en meer bewoners te helpen om zelf stappen te zetten, heeft 02025 per postcode een adviseur aangesteld. In dit project onderzoeken we of bewoners beter geholpen worden als per postcodegebied een adviseur beschikbaar is. In deze pilot worden ze energiecommissarissen genoemd, maar deze module is ook bruikbaar voor buurtcoaches, jongerenwerkers, etc. Zie: https: Meer weergeven

Crowdfunding

Hoe kan een veiling worden ingezet voor fondsenwerving?
We hebben onderzocht of het mogelijk is om evenementen via crowdfunding te financieren door producten van lokale ondernemers via een veiling aan te bieden. Dit deden we van 2012 t/m 2017 bij de Sinterklaasintocht in Amsterdam-Oost (haven van IJburg). Tientallen ondernemers waren bereid om producten aan te bieden, waarop ruim werd geboden, soms wel 400 Euro. De ondernemers publiceerden de meeste pr Meer weergeven

Videoportretten over een bijzondere buurt

Hoe verbind je bewoners van een ontwikkelingsbuurt?
Het gebiedsteam van Zaandam-Zuid zocht naar manier om verschillende aspecten van de buurt op een aantrekkelijke manier te presenteren. Ze wilden met bewoners, ondernemers, bestuurders en maatschappelijke instellingen in gesprek, maar merkten ook dat er verschillende gekeken werd naar elkaar en naar de buurt. Ter voorbereiding van de gesprekken zijn daarom diverse videoportretten gemaakt van versch Meer weergeven

Maatschappelijk Akkoord

Hoe wordt een beweging opgebouwd?
Hoe verzamel je steun voor een idee? Amsterdammers zochten medestanders om met de gemeente op een gelijkwaardige manier het gesprek te voeren over lastige thema's en maatschappelijke initiatieven te versterken. De maak020-community gebruikt Gebiedonline om het Maatschappelijk Akkoord van Amsterdam te presenteren en te laten ondertekenen. Zo creëerden ze een actieve beweging waarin stadgenoten elka Meer weergeven

Samenwerken in projecten

Hoe kan soepel worden samengewerkt?
We onderzoeken momenteel hoe we het online samenwerken in projecten soepeler kunnen laten verlopen. Daarvoor willen we eenvoudige tools aanbieden die het proces stroomlijnen en de communicatie verbeteren. We denken daarbij aan chats, takenlijsten en forumdiscussies, als veilige alternatieven voor Facebook, Whatsapp, Slack en Trello. Op dit moment ontwikkelen we een chatfunctie voor de mobiele tele Meer weergeven

E-learning

Hoe overbrug je kennisachterstanden?
We onderzoeken op welke wijze e-learning modules in een buurtplatform kunnen worden ingezet. Kennis-content kan worden aangeboden in de vorm van een cursus, een test of een quiz. Mensen kunnen diverse modules volgen en ‘levels’ bereiken. Zo vergroten ze hun kennis. Eventueel kunnen badges verdiend worden. De eerste pilot is inmiddels uitgevoerd voor afvalverwerking.

Uitleenadministratie voor lokale bibliotheek

Kan het platform ook voor administratie van uitleenprocessen worden gebruikt?
In 2012 startte op IJburg een lokale bibliotheek, de Flexbieb. Bewoners brachten hun boeken, en deze konden vervolgens worden geleend. Gebiedonline ontwikkelde een ledenadministratie en uitleenmodule voor deze lokale bibliotheek, inclusief beheerfuncties en het geautomatiseerde e-mailverkeer. Deze module is nog steeds in gebruik.

Inspiratiekaart

Hoe inspireren we bewoners en brengen we kansen in beeld?
Plekken inventariseren die kansen bieden voor verbetering of verandering: hoe doe je dat digitaal? We probeerden het met de inspiratiekaart van Amsterdam, die laat zien welke plekken geschikt zijn om te vergroenen. Daar kan iedereen zien hoe een plek scoort op bepaalde kenmerken, compleet met foto en helder grafiekje. Zie https://buurtgroen020.nl/inspiratiekaart. Meer weergeven

Vraagbaak

Hoe worden vragen van bewoners snel beantwoord?
Hoe benut je alle kennis en ervaring die in jouw groep aanwezig is? Met de vraagbaak creëren we een systeem waarin buurtgenoten met iets meer kennis andere buurtgenoten vooruit helpen. Iedereen die deskundig is op een bepaald vakgebied, kan dat aangeven in het eigen profiel. Als op het platform een vraag wordt gesteld, dan wordt deze voorgelegd aan de personen die hebben aangegeven deskundig te zi Meer weergeven

Afhankelijkheid van Big Tech verminderen

Hoe verkleinen we de afhankelijkheid van Big Tech
Het ligt zo voor de hand: Google Analytics gebruiken om bezoekersanalyses te doen, Google Maps gebruiken om kaarten van gebieden te tonen. Maar is de afhankelijkheid van Google niet te groot, en welke gegevens geven we Google in ruil voor het (gratis) gebruik van deze tools? Daarom onderzoeken we alternatieven, zoals Matomo alternatief voor Analytics) en OpenStreetMap (alternatief voor Maps)

Monitoren van de uitvoering gebiedsplannen

Hoe kan de status en voortgang van projecten gedeeld worden?
Doordat vanaf 2016 de gebiedsplannen online werden opgesteld, werd het ook mogelijk om de voortgang te monitoren en de resultaten breed te delen. Elk half jaar werden (middels geautomatiseerde mailings) alle projectleiders gevraagd om de status en voortgang aan te geven. Liefst voorzien van een korte toelichting met foto's en/of video's. Deze projectupdates werden weer met alle bewoners gedeeld vi Meer weergeven

Beheren van goederenstromen voor statushouders

Kan het platform ook voor logistieke processen worden gebruikt?
Toen in 2018 ongeveer 100 statushouders zich gingen vestigen op IJburg, stonden bewoners klaar om allerlei goederen te doneren, zoals banken, bedden, kasten, tafels en stoelen. Met een kleine uitbreiding in de software van Gebiedonline kon het platform gebruikt worden om alle goederenstromen te administreren. Alle aanbod werd geregistreerd. Nieuwe bewoners konden online goederen reserveren. Chauf Meer weergeven

Omgevingswet

Wat betekent de omgevingswet voor online-platformen?
Na meerdere keren te zijn uitgesteld zal de omgevingswet mogelijk op 1 juli 2022 in werking treden. Deze wet betekent veel voor de relatie tussen overheid en bewoners. Er gaat veel veranderen, hopelijk wordt het beter. Gebiedonline houdt de ontwikkelingen in de gaten, en onderzoekt welke rol online platformen kunnen vervullen in de nieuwe manier van werken. Op verschillende terreinen wordt de same Meer weergeven

Yivi (voorheen IRMA)

Beheer zelf je digitale portemonnee met persoonsgegevens
In het kader van het Europese programma DECODE heeft Gebiedonline samen met onderzoeksinstelling Waag, de gebruiksmogelijkheden van Yivi (voorheen IRMA) onderzocht. Yivi is een app waarin geverifieerde persoonlijke gegevens kunnen worden opgeslagen. De gebruiker bepaalt zelf welk deel van de gegevens wanneer aan wie beschikbaar wordt gesteld. In de testsituatie kon met de Yivi-app eenvoudig ingel Meer weergeven

Kompas op IJburg

Hoe kan je bewoners betrekken bij wijkontwikkeling?
Een experiment uitgevoerd in 2014 om bewoners van IJburg meer te betrekken bij de doorontwikkeling van de wijk. Voor het eerst verbonden we wensen van bewoners op een actieve manier met elkaar. Achteraf bleek het een belangrijke pilot waar we nog steeds trots op zijn. Het was een project met een duidelijke fasering dat een jaar duurde. In totaal dienden IJburgers 250 wensen in voor hun omgeving, d Meer weergeven

Coöperatief platformbeheer

Ontwikkel een platform in coöperatief beheer
Last but not least, de coöperatie Gebiedonline is zelf een experiment. Het coöperatie-model wordt alom genoemd als alternatief voor de dominante kapitalistische platformsamenleving. We zoeken samen uit hoe dit model het beste functioneert. Gebiedonline bestaat inmiddels uit ruim 50 leden die samen eigenaar zijn van de software en samen beslissingen nemen over de door-ontwikkeling, veiligheid, func Meer weergeven