F.A.Q.

Bekijk hieronder de veelgestelde vragen.
Zit jouw vraag er niet bij? Neem contact met ons op.

Vragen over gebruik van het platform

De focus van het platform is een ‘gebied’ en dat kan net zo goed een straat, buurt, stadsdeel, een complete stad of zelfs een regio zijn. Het gaat erom dat een bepaalde groep zich met een gebied (of een specifiek thema dat daarbinnen speelt) identificeert, daar iets voor elkaar wil krijgen en daarom als netwerk met elkaar aan de slag wil.
Er is een advertentiemodule beschikbaar waar nu mee wordt geëxperimenteerd. Functionaliteit voor zichtbaarheid voor sponsors zijn in ontwikkeling. Het idee is dat eventuele inkomsten worden gebruikt om de lokale gemeenschap en economie te versterken en/of de kosten voor gebruik van het platform (deels) te dekken.
Op een server van Gebiedonline in Nederland. Onze technische partner CrossmarX handelt alle hosting en techniek voor ons af.
De beveiliging is goed. Er worden jaarlijks security-audits gedaan.
Dit is nog nooit ergens gebeurd. En als het gebeurt, is het makkelijk te corrigeren of weg te halen.
Dat kan nu niet, maar het is bespreekbaar. De vraag is of het wenselijk is, want juist het feit dat iedereen bekend is, draagt bij aan de positieve taal op het platform.
De data staat op de server van Gebiedonline bij een beveiligde hosting-partij in de randstad. Alleen CrossmarX heeft daar toegang toe. Elk netwerk blijft eigenaar van zijn eigen gegevens (en kan exports krijgen). De leden van de coöperatie bepaalt samen of externe partijen (bijvoorbeeld gemeenten) iets met de data mogen doen (geaggregeerd).

Vragen over lid worden en kosten

Ja, een nieuw netwerk brengt één persoon in als contactpersoon van de coöperatie – en ook één persoon als eventuele vervanging. Deze persoon heeft een stem in de ontwikkelagenda; in welke doorontwikkeling van het platform gaan we wel of niet in investeren? Een lid kan meerdere netwerken vertegenwoordigen, maar houdt dan één stem.
Lid worden bij een coöperatie is iets anders dan klant worden van een leverancier. Alle leden hebben in de basis dezelfde rol en verantwoordelijkheid: ieder lid vertegenwoordigt één of meerdere netwerken, wordt zelf expert van het platform, mede-ontwerper en ambassadeur. Er hoort ook bij dat je meehelpt met het runnen van de coöperatie. Dat kunnen ook kleine ad-hoc taken zijn.
Instapcontributie in 2019 bedraagt €2500, inclusief BTW. Daarmee krijg je toegang tot volledig gebruik van het platform (HalloIJburg.nl is een goed voorbeeld). In 2019 bedraagt de contributie voor bestaande leden €1000 inclusief BTW. Als een lid geen €1000 kan betalen mag er (schriftelijke gemotiveerd) €500 betaald worden. De bijdragen die de leden voorstellen, worden door de andere leden geaccepteerd tenzij er bij één of meerdere leden zwaarwegend bezwaar bestaat.
Ieder lid krijgt ieder jaar een factuur, die binnen drie weken betaald dient te worden. Je betaalt vanaf het moment dat je instapt (en dus niet per kalenderjaar). Die timing geldt ook voor de volgende jaren van lidmaatschap.
Ieder jaar in het najaar wordt, in de ledenvergadering, de contributie voor het volgende jaar vastgesteld. Zie ook de volgende vraag (17).
Er is geen nog (nog) goedkopere of gratis versie. Het doel van de coöperatie is wel dat zoveel mogelijk lokale netwerken voor het realiseren van hun doelen een geavanceerd online platform kunnen gebruiken. Daarom willen we enerzijds het platform beter maken en anderzijds de drempel voor gebruik verlagen. De contributie is na het eerste jaar dan ook substantieel omlaag gegaan (grofweg met 50%). Het doel is de kosten telkens verder omlaag te brengen.
Dit kan nu niet. We kunnen ons voorstellen dat dit in de toekomst wel mogelijk gaat zijn, maar de leden hebben er vooralsnog niet voor gekozen hier in te investeren. Als je de mogelijkheden wil zien kan je de websites van de verschillende netwerken bekijken; dat geeft een goed beeld. Als je serieus geïnteresseerd bent is er altijd wel een lid die je een persoonlijke demo wil geven.
Een nieuw netwerk kan binnen vijf minuten live zijn, met een versie vergelijkbaar met Hallo IJburg, maar dan uiteraard helemaal leeg.
Zou je ook een digitaal platform willen dat echt van de bewoners is, waar alle bewoners en lokale organisaties hun berichten op kwijt kunnen. Waarbij je samen met de leden de ontwikkelrichting van de techniek en ook nog eens de hoogte van de contributie bepaalt? Waarbij je in een breed (nationaal & internationaal) netwerk terecht komt met veel praktische ervaring en een hoge bereidheid tot kennisdeling? Waarbij de data niet in handen is van een commerciële partij en je dus zelf kunt bepalen wat je met je eigen data doet? Kortom een lokale, digitale plek, die helemaal van jou is? Neem dan contact op, we vertellen je graag meer. Lees ook de FAQ. Na enkele kleine voorbereidingen wordt het platform in een skype-sessie, of op afspraak aangemaakt. Daarna kunnen jullie direct zelf aan de slag! Nadat het platform is aangemaakt, krijgen jullie een factuur en worden jullie uitgenodigd voor de ledenbijeenkomsten waarin we samen de verdere ontwikkelingen van het platform bespreken.
Dus het stappenplan is als volgt:
1. interesse-gesprek en vragen beantwoorden (telefonisch)
2. jullie ontvangen een checklist “opstart nieuw platform” (mail)
3. set-up en geboorte van jullie platform incl. instructies (skype)
4. zelf aan de slag!
5. periodieke ledenbijeenkomsten (live)

Vragen over de coöperatie

De coöperatie Gebiedonline ontwikkelt het online platform vanuit de overtuiging dat maatschappelijke en democratische vernieuwing noodzakelijk is, dat lokale netwerken daar een sleutelrol bij kunnen vervullen en dat die netwerken effectiever worden als ze door een goed online platform worden ondersteund. Het idee achter de coöperatie is dat het platform beter wordt door het gezamenlijk te ontwerpen. Daarnaast wordt het platform goedkoper door de kosten te delen.
De kernactiviteit van de coöperatie is het gezamenlijk doorontwikkelen van het online platform Gebiedonline.
Gebiedonline is een ideële coöperatieve vereniging zonder winstoogmerk. Het is een coöperatie U.A., wat staat voor Uitgesloten Aansprakelijkheid. De leden zijn niet aansprakelijk voor eventuele door het platform veroorzaakte schade. Het bestuur is dat wel, maar daar is een verzekering voor afgesloten.
Gebiedonline is er voor plat georganiseerde lokale netwerken. Gebiedonline kan worden ingezet door mensen die als vertegenwoordigers van verschillende lokale stakeholders, denk aan bewoners, ondernemers en instituties, met het netwerk de kwaliteit van hun woon/leefomgeving willen verbeteren. Gebiedonline is dus niet bedoeld als top-down publicatieplatform voor instituties.
Er zijn steeds meer aanbieders voor online buurtplatformen. Onderscheidend aan het platform van Gebiedonline is dat het een bewezen oplossing is, met zeer uitgebreide (instelbare) functionaliteiten. Daarnaast is het platform een ideële coöperatie en bepalen de leden gezamenlijk de doorontwikkeling .
Twee keer per jaar houden we een algemene ledenvergadering (ALV) om coöperatie-zaken te bespreken. Daarnaast zijn er verschillende ledenbijeenkomsten waarin we verbeterwensen voor het platform bespreken. Over de ontwikkelagenda zijn we ook doorlopend online in gesprek. We handelen daar zoveel mogelijk direct af. Geselecteerde belangrijke en/of moeilijke kwesties promoveren naar de offline vergadering.
Alle besluiten in de vergadering worden genomen op basis van consent (het basisprincipe binnen de sociocratie). Dit houdt in dat een besluit genomen is, wanneer geen van de leden beargumenteerd en overwegend bezwaar heeft tegen het nemen van het besluit. Consent verschilt van consensus in de zin dat degene die ‘consent geeft’ niet ‘voor’ het voorstel hoeft te zijn, alleen maar ‘niet tegen’. Consent zorgt voor focus op gezamenlijkheid en voor besluitvaardigheid.
De verschillen tussen de gebieden en netwerken die meedoen zijn groot. Wat precies succes bepaalt weten we (nog) niet. De belangrijkste voorwaarden lijken te zijn dat ergens duidelijke gemeenschappelijke doelen of belangen bestaan (die ook echt leven onder de mensen) en dat er een actief netwerk van trekkers is, dat er alles aan doet mensen te betrekken en daartoe zowel offline als online ondersteuning biedt
Vanuit het kenniscentrum (CreateIT) van de HvA wordt onderzoek gedaan rond het thema 'Citizen Empowerment'. Binnen dit thema doet Ruurd Priester (tevens voorzitter van de coöperatie) onderzoek naar online platformen voor het versterken van lokale netwerken in steden. De ontwikkeling van coöperatie Gebiedonline is een onderwerp van zijn onderzoek.