We zijn een coöperatie

Gebiedonline is ontstaan als buurtwebsite Hallo IJburg in Amsterdam. Ook buiten
IJburg groeide de interesse in gebruik van de website. Daarom is de techniek van
Hallo IJburg algemeen toepasbaar gemaakt en in de coöperatie Gebiedonline
ondergebracht. Hiermee is het platform beschikbaar voor de leden van de coöperatie.
De leden zijn vertegenwoordigers van lokale en/of thematische netwerken door heel Nederland.

Het platform ondersteunt deze communities door informatie-uitwisseling te stroomlijnen, door
verbindingen te leggen en door mensen te activeren en te helpen meer zelf te doen.
Alle leden zien in bottom-up netwerken een motor van noodzakelijke maatschappelijke
en democratische vernieuwing. Doordat de leden samenwerken, wordt het platform 
beter en gaan de kosten omlaag.

De coöperatie heeft geen winstoogmerk en wil dat zoveel mogelijk mensen in lokale netwerken
samen waarde kunnen creëren met behulp van hun eigen online platform. De leden komen
periodiek bijeen om de verdere ontwikkeling te bespreken.