We zijn een coöperatie

Gebiedonline is ontstaan als buurtwebsite Hallo IJburg in Amsterdam. Ook buiten
IJburg groeide de interesse in gebruik van de website. Daarom is de techniek van
Hallo IJburg algemeen toepasbaar gemaakt en in de coöperatie gebiedonline
ondergebracht. Hiermee is het online platform beschikbaar voor de leden van deze
coöperatie. De leden zijn vertegenwoordigers van lokale netwerken in verschillende
dorpen en steden in Nederland.


Het platform ondersteunt deze bottom-up initiatieven via informatie-uitwisseling, door
verbindingen te leggen en door mensen te activeren en te helpen meer zelf te doen.
Alle leden zien in lokaal georiënteerde netwerken een motor van noodzakelijke
maatschappelijke en democratische vernieuwing. Doordat de leden samenwerken,
wordt het platform beter en gaan de kosten omlaag. De coöperatie heeft geen winstoogmerk
en wil dat zoveel mogelijk mensen in lokale netwerken samen waarde
kunnen creëren met behulp van hun eigen online platform. De leden komen
maandelijks bijeen om de verdere ontwikkeling te bespreken.

Wie zijn wij?

De coöperatie wordt gefaciliteerd door een onbezoldigd bestuur.