Bericht

SDG’s - Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Geplaatst op 15 december 2019, 15:39 uur

De SDG’s (Sustainable Development Goals / Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen die bijdragen aan een prettigere en gezonde samenleving. Je kunt hierbij denken aan een buurtinitiatief wat ervoor zorgt dat de ouderen in de wijk zich minder eenzaam voelen (doel #3: goede gezondheid en welzijn), een bewonersgroep die een plan maakt voor het gezamenlijk gebruiken van zonnepanelen (doel #7: duurzame energie), of het aanleggen van een voedseltuin bij het buurthuis (doel #12: verantwoorde consumptie en productie).

Je merkt: alle doelen zijn direct of indirect verbonden aan het dagelijks leven. De SDG’s raken iedereen! En veel actieve bewoners, commons, maatschappelijke organisaties, bedrijven en andere professionals zijn hier (on)bewust elke dag mee bezig. (Bron: LSA Bewoners)

Gebiedonline is een prachtig platform voor het zichtbaar maken voor deze 17 SDG's wil jij meedenken met een pilotproject voor SDG's en Gebiedonline stuur dan een mailtje naar peter@heartbeat31.nl

 

Illustration
 
Deel dit: