Wilma de Buck

Wie is Wilma?

ik woon zo'n 30 jaar met veel plezier op de Veeartsenij in Wittevrouwen en wil daar graag nog lang lekker blijven wonen. Om elkaar als wijkbewoners gemakkelijker te kunnen vinden zijn we in 2019 jaar de Wijkwijzer gestart. We zagen de nieuwe regeleing wijkinformatiepunten als een mooie kans om als bewoners meer ‘baas in eigen buurt’ te worden. De wijkwijzer en vanaf 2023 ook de Buurtbel helpen ons om elkaar als wijkbewoners gemakkelijker te vinden, ook als dat nodig is. We trekken de wijk in om mensen te leren kennen, hebben een digitaal platform waar we zaken online kunnen delen en zijn vooral een levend wijknetwerk van actieve bewoners. Met elkaar weten we tenslotte wat er allemaal gebeurt, wat er waar speelt, leeft en te doen is in de wijk. Het is zoveel leuker om hier te wonen als je als buren elkaar weet te vinden, samen dingen doet dichtbij huis, op straat, in het groen, parken, tuinen en cultuurhuizen. Het geeft plezier, voldoening en is vooal leuk om hier met mensen uit heel verschillende werelden samen te leven.