Andy Pieloor

Wie is Andy?

Sinds 2018 onderzoek ik toekomstbestendige manieren van wonen, werken en leven. Zo raakte ik betrokken bij de ontwikkeling van De wijk van de toekomst. Als (toekomstig) bewoner ben ik vanaf het begin betrokken geweest bij de concretisering van de visie en ambities van de wijk. 


Sinds april 2022 woon ik met mijn vrouw en dochter op Telkesveld. Als kwartiermaker ben ik actief betrokken bij het vormgeven van de gemeenschap op Telkesveld.

Mijn expertise

Mijn opgedane kennis en unieke praktijkervaring als pionier van De wijk van de toekomst deel ik nu met o.a. overheden, scholen, bedrijven en (toekomstig) bewoners. Vaak is dit in de vorm van advies, presentaties en/of rondleidingen.


Als medebeheerder van Gebiedonline hou ik me daarnaast bezig met de bouw en het beheer van het communityplatform.