Planning voor 2020

Vanaf februari 2020 hebben de leden van gebiedonline via de hartjestool op /dashboard kunnen aangeven welke functies ze belangrijk vinden voor de doorontwikkeling van Gebiedonline. Op basis van deze reacties aangevuld met overige contacten met de leden, is na afstemming met het bestuur de volgende planning opgesteld.

Werk voor CrossmarX

 1. Gebruik van kleinere gebiedjes
  Op verzoek van sommige leden gaan we zorgen dat je kleinere gebieden (buurten) kan definieren. Hier kan je je content aan koppelen, zodat er ook op content binnen zo'n kleiner gebied gefilterd kan worden. Dit ronden we in mei af.
  Status: done

 2. User Experience verbeteren
  In mei/juni gaan we de content-beheerschermen aanpassen. Cathelijne heeft een ontwerp gemaakt dat je hier als PDF kan bekijken. Hierdoor wordt alles uniformer en intuitiever.
  Status: done

 3. Content actueel houden
  In juli gaan we starten met iedereen die content geplaatst heeft, automatisch periodiek te mailen of de content nog actueel is, en als het een project betreft of er een update te melden is. Deze optie kan per website worden aan/uitgezet.
  Status: werk gesplitst: melding op de website is er. mails gaan we mee starten

 4. Adaptive design
  De websites van gebiedonline zijn tot op heden "responsive" opgezet: de content schaalt mee met de breedte van het scherm. Maar de inhoud past zichzelf niet aan. In de zomermaanden gaan we dit verbeteren en gaan we zorgen dat de inhoud zich wel aanpast aan de breedte van het scherm. Hierdoor kunnen we veel beter het app-gevoel creeren, en wordt het makkelijker om de websites op de telefoon te gebruiken. Je kan er in dit artikel meer over lezen (in het engels).

  We kiezen er dus niet voor om een echte app te ontwikkelingen. Het nadeel van een echte app is dat we dubbele ontwikkel- en onderhoudkosten hebben. En we willen graag kunnen blijven experimenteren met nieuwe functies voor enkele leden. Dat is praktisch onmogelijk als je tegelijk een app moet onderhouden.

  Het elkaar direct of in groepen berichten kunnen sturen is een functie die we zullen toevoegen. Dit gaat lijken op hoe je in whatsapp berichten kan sturen. Het wordt dan ook meteen mogelijk om al je persoonlijke berichten naar andere personen terug te zien in een berichten-geschiedenis.

  We verwachten dit in juli/augustus te gaan invoeren.
  Status: Planning niet gehaald. Er is een ontwerp opgesteld, is gedeeld op ALV. Implementatie loopt

 5. Push berichten
  Tegelijk met het adaptive design gaan we de mogelijkheid voor pushberichten invoeren. Een pushbericht kan bijv. verstuurd worden naar je telefoon als iemand op jouw bericht heeft gereageerd, zodat jezelf ook weer sneller kan handelen.
  Status: Gereed, maar implementatie wacht op 4.

 6. Search verbeteren
  Het zoeken naar content kan beter. Hier gaan we voor eind van het jaar verbeteringen in doorvoeren.
  Status: done, maar kan nog wel beter. Hierbij is hulp wenselijk om functionaliteit te verscherpen 

 7. Issue management
  Het hele proces rondom issues gaan we verder stroomlijnen gedurende het jaar.
  Status: is nog onvoldoende opgepakt

 8. Makkelijk webpaginas maken
  Voor het eind van 2020 is er een makkelijke wysiwyg-manier om webpaginas op te stellen en te beheren.
  Status: wordt aan gewerkt, maar is vertraagd. 

 9. Toegankelijkheid (WCAG)
  Heeft geen hoge prio gekregen, maar nemen we constant zijdelings mee.
  Status: paar verbeteringen zijn doorgevoerd

 10. Documentatie voor beheerder
  Aan de reacties te zien zijn er leden die vinden dat er te weinig documentatie is o.a. voor netwerkbeheerders. Ik ga kijken wat er mist en aanvullen wat nodig is. Heb je tips, laat het me weten.
  Status: meer help-pagina's geschreven. Geen tips ontvangen

 11. Alternatief voor Google Analytics
  Vanwege privacy-redenen zoeken we naar alternatieven voor Google Analytics. We streven ernaar dat we de leden eind 2020 een volwaardig alternatief kunnen aanbieden. Probleem is dat geen van de leden echt analyses doet, zodat ook niemand de minimale requirements kan geven waaraan het alternatief moet voldoen. Dus als iemand hier kennis van heeft en mee wil helpen, graag!
  Status: is nog niet opgepakt. Ook geen input gekomen vanuit de leden

Issues waarbij het initiatief niet bij CrossmarX ligt

 1. Narrow-casting
  Betreft het presenteren van content van de website op televisieschermen in de buurt. Het werkt al op IJburg. Zodra er leden zijn die hier concreet iets mee willen, gaan we ermee verder.

 2. Omgevingswet ondersteunen
  Wacht ik af totdat er concrete plannen zijn. 

 3. Onderzoek onder gebruikers
  Doe ik zelf niets aan.

 4. Opmaak nieuwsbrief
  Zodra een lid zich meldt met een opmaakvoorstel, gaan we dit doen. Dus zodra iemand een concreet voorstel kan doen, laat me weten.

 5. Personalisatie van de nieuwsbrief
  Het bepalen van de themas staat hierin centraal. Zodra iemand hierbij wil helpen, kan ik dit oppakken.

 6. Crowdfunding
  Het initiatief ligt bij Peter Rook, Henk Willem, Peterpaul.

 7. Functie-overzicht voor op de website en voor PR
  Als we dit belangrijk vinden, dan stel ik voor dat we een tekstschrijver inhuren. 

 8. Gratis versie
  Mijn voorstel is om dit te laten liggen totdat er iemand opstaat die hier wat mee wil.

Verder

Uiteraard is er gedurende het jaar ruimte voor het behandelen van issues en andere verzoeken. Dus als je een idee of verzoek hebt, laat het vooral weten. Ook als je vindt dat er punten ontbreken in bovenstaande planning, laat je horen. We willen met alle belangen rekening houden.

Het plan is om vanaf januari 2021 de hartjestool opnieuw in te zetten en op deze manier de planning voor 2021 op te stellen.