Welkom op de homepage van het platform Jongeren Netwerk Nieuw West.

Dit platform heeft als doel de kennisdeling te faciliteren tussen professionals die in Nieuw West samenwerken aan de verbetering van de situatie van jongeren. De kennisdeling vindt plaats achter de inlog.

U kunt op deze pagina zien welke organisaties en personen aangesloten zijn bij dit netwerk.

Mocht u interesse hebben in deelname aan dit netwerk, meld u zich dan via tobias@jspnieuwwest.nl