Bericht

Tussenrapportage 2020

Geplaatst op 24 september 2020, 10:15 uur

Het bestuur heeft het plan opgevat om de leden periodiek te rapporteren over ontwikkelingen binnen de coöperatie. We gaan de komende tijd op zoek naar een vorm die aansluit op jullie informatie-behoefte, dus als je er suggesties voor hebt, laat vooral van je horen.

Allereerst informatie over de leden. Sinds het begin van 2020 hebben zich negen nieuwe leden bij de coöperatie aangesloten:

Aan alle nieuwe leden: hartelijk welkom! We hopen dat we samen kunnen werken aan een nog beter digitaal platform waarmee we de impact vergroten van (bottom-up) community's.

Het meest opvallende nieuwe lid komt van buiten Nederland, en nog wel uit Australië. Doordat de toonaangevende Engelse econome Kate Raworth fan is van Gebiedonline en ons vaak noemt in haar presentaties, hebben actieve bewoners uit een streek in de buurt van Brisbane ons opgepikt en zijn gestart met https://dayborotogether.com.au/. Consequentie hiervan is wel dat we de jaarplanning hebben moeten aanpassen, en nu prioriteit geven aan het vertalen van het platform naar het Engels. De Australiërs kunnen zich de eerste weken goed redden met Google Translate, maar we moeten wel op korte termijn een Engelse versie leveren. We zijn hier inmiddels mee gestart.

Voor de rest houden we ons redelijk aan de planning. We hebben in januari voor het eerst een inventarisatie onder de leden gehouden en gevraagd naar prioriteiten. Op basis hiervan heeft Michel een voorstel gedaan waarmee het bestuur heeft ingestemd. Zie de planning van 2020.

Deze planning wordt nu uitgevoerd. Naast tal van kleine verbeteringen valt vooral punt 2 uit deze lijst op. Dit betreft de opmaak van de schermen voor het plaatsen en beheren van informatie door de eindgebruikers. Die zijn vanaf deze zomer allemaal pagina-gebaseerd met duidelijke vorige/volgende-knoppen. De overige punten lopen wat uit, maar worden naar verwachting allemaal nog dit jaar gerealiseerd.


Verder zijn er paar andere noemenswaardige kleinere aanpassingen:

  • Inmiddels kan bijna iedereen zelf zijn eigen account verwijderen. Er zijn enkele uitzonderingen bijv. in Amsterdam waar mensen die een gemeentelijk project uitvoeren, niet zomaar hun account mogen opzeggen.
  • Er is een Samenwerking gestart met Samen Beter op het terrein van Single Sign-on. Vanuit Oost voor Elkaar is gewerkt aan een koppeling met een online Vraagbaak, waarbij je niet opnieuw hoeft in te loggen. Helaas lijkt de leverancier van deze Vraagbaak toch niet door te gaan, en kunnen we indien wenselijk in 2021 de vraagbaak in Gebiedonline inbouwen. Hierover beslissen we begin 2021.
  • Ook op het gebied van narrowcasting is vooruitgang geboekt. Op IJburg wordt content van de website op zeven schermen in de wijk getoond. Deze techniek is voor alle leden beschikbaar.
  • Verder is de wijze waarop de nieuwsbrief wordt verzonden aangepast. Belangrijkste verschil is dat de nieuwsbrief altijd goed wordt samengesteld met alle nieuwe content. Het maakt niet meer uit of je de vorige nieuwsbrief een week geleden of 3 maanden hebt verzonden.

In Amsterdam-Oost is in april 200.000 euro door bewoners verdeeld over 5 thema's. Het is de eerste keer dat via een platform van Gebiedonline volledig online beslissingen zijn genomen. Je kan het nog zien via deze link.

Een ander mooi voorbeeld van digitale participatie zie je op de website van Strandeiland. Hier konden bewoners ideeën indienen voor een tijdelijk strand (2021-2023). En kon er tegelijk op deze ideeën gestemd worden. Dit was echter adviserend, besluitvorming bleef in handen van de gemeente.

Een laatste punt dat buiten de planning om wordt uitgevoerd is de overgang naar een veiliger inlogsysteem. Alle beheerders moeten binnenkort met een extra stap gaan inloggen om de risico's van misbruik te verminderen. Dit betekent dat een e-mailadres en wachtwoord niet meer voldoende is, maar dat een extra code moet worden ingevoerd. Jullie worden hierover via gebiedonline.nl en de nieuwsbrief nader geïnformeerd.

Hopelijk biedt deze tussentijdse rapportage zinvolle informatie over de ontwikkelingen bij de coöperatie. Als je tips hebt over hoe we dit nog beter zouden kunnen doen, dan horen we dat graag!
Stuur dan even een berichtje aan Peterpaul.

Illustration
 
Deel dit:
1 reactie

Simone Ronchetti

za 7 november 2020 11:31
Australie!! Wat goed :-)